Laddar

Hallands nya byggnadsminne: Severin Nilsons ateljéstuga

Pressfoto länsstyrelsen/ Daniel Cardell

Länsstyrelsens bedömning är att ateljéstugan är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

delningar

Halland har fått ett nytt byggnadsminne, nämligen Severin Nilsons ateljéstuga i Asige, Falkenbergs kommun. Beslutet togs nyligen av Länsstyrelsen i Hallands län.

- Nu får vi ytterligare ett tillskott till berättelsen om Hallands historia. Detta är det 53:e byggnadsminnet i Halland, säger Hans Bergfast, Länsantikvarie på Länsstyrelsen i Hallands län i ett pressmeddelande.

Ateljéstugan, som nu är byggnadsminne, var konstnären Severin Nilsons barndomshem. Severin Nilson flyttade på torpet år 1885, vilket på den tiden var vanligt, till den nuvarande platsen - Björsgård i Asige. Där inredde han ett av rummen till ateljé.

Ateljéstugan är representativ för traditionell mellanhalländsk bebyggelse. Den har ett karaktäristiskt halmtaket och är byggd med skiftesverksstomme. Stugan har även den murade eldstaden med den välvda spiskåpan som känns igen från andra torpstugor i regionen. Länsstyrelsens bedömning är att ateljéstugan är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde, med hänvisning till ett starkt personhistoriskt värde kopplat till Severin Nilsons konstnärskap.

Ateljéstugan ägs av Asige Hembygdsföreningen men står på privatägd mark. Ateljéstugan är numera ett museum och visas av Asige Hembygdsförening.

Ateljéstugan och dess gårdsmiljö bär på många berättelser som är tätt länkade till Severin Nilsons liv och konstnärskap. Severin Nilson skildrade Halland även utanför landets gränser.

Relaterade artiklar