Laddar

Hoppfull prognos i Halland: "Stark arbetsmarknad"

Arbetslösheten fortsätter minska.

delningar

Arbetslösheten fortsätter att minska i Halland. Under december 2018 var 6,0 procent inskrivna som arbetslösa i länet, en minskning med 0,2 procent jämfört med december året innan.

- Vi har en stark arbetsmarknad i länet. Trots att vi har ett antal tusen som flyttar hit, så har vi en stor andel som kommer ut i arbete, förklarar Peter Nofors, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsprognos för 2019 i Halland ser fortsatt ljus ut. Enligt prognosen är efterfrågan på anställda i näringslivet lite högre än det vanligt i länet.

- Generellt är det Varberg som har de stora drakarna, med Derome, Ringshals och Värö som är väldigt stora arbetsgivare i Varberg. Sedan har vi privata branscher inom transport, handel, hotell och restaurang som ökar antalet anställda. Transportsektorn är stor i Halmstad, Falkenberg och Varberg, både när det gäller buss, tåg, persontransporter och främst lastbilar, förklarar Peter.

Dessutom finns det behov av att anställa personal i den offentliga sektorn. Enligt Peter är det främst läraryrken och sjukvården som har brist på personal.

- Det är en generationsväxling, många lärare går i pension. Dels ökar kullarna lite och det ökar inte med tillräckligt många lärare. Likaväl är det tandläkare och andra legitimerade yrken i sjukvården, det är brist att få tag på anställda.

Förutom en het arbetsmarknad blev det dessutom lägsta antalet varsel på tio år i Halland. I december år 2018 varslades 17 personer i länet. Det går att jämföra med året innan, då 37 personer varslades. Men trots en ljus arbetsmarknad, ser analytikern ser en utmaning för arbetsmarknaden i Halland framöver.

- Vi har en annan budget så i januari får vi säkert en betydligt högre arbetslöshet, eftersom man helt stoppat extratjänsterna.

Relaterade artiklar