Laddar

Inkomstklyftorna ökar i Sverige

. - Foto: Mostphotos

Så ser det ut i Falkenberg.

delningar

Gini-koefficienten, som mäter ekonomisk jämlikhet, har stigit till 0,32 i Sverige under 2017. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Sedan år 2011 har gini-koefficienten ökat i nästan alla kommuner. 

Gini-koefficienten visar inkomstspridningen och om det skulle vara helt jämlikt och alla ett samhälle har samma inkomst, är värdet 0.

– Inkomstspridningen blir lägre om man exkluderar kapitalvinsterna, säger Johan Lindberg, utredare på SCB, till Nyhetsbyrån Siren.

I Falkenberg ligger gini-koefficienten p  0,297, alltså en bit under rikssnittet. 

– Inkomstspridningen utvecklas långsammare också. Utvecklingen de senaste åren har inte alls varit lika stor om man exkluderar kapitalvinsterna, som om de ingår i statistiken. Det är ju ett tecken på att kapitalvinsterna delvis driver på den här utvecklingen av inkomstskillnader, fortsätter Johan Lindberg.

De största inkomstklyftorna finns i Danderyd, som har en gini-koefficient på 0,56 för 2017. Det kan jämföras med Malå, där värdet ligger på 0,23.

Relaterade artiklar