Varför anpassning för handikappade är viktiga

I ett modernt samhälle är det en självklarhet att människor ska kunna röra sig utan hinder. Detta är dock inte alltid fallet. Stora delar av våra samhällen har fortfarande områden där personer med funktionsnedsättning inte kan komma åt vissa platser eftersom de inte är anpassade för till exempel rullstolar eller andra förflyttningshjälpmedel.

Detta kan göra livet svårt och kan få många att känna sig utestängda från samhället eftersom de inte kan gå till jobbet eller skolan på samma premisser som alla andra gör varje dag. Anpassning till funktionshinder är därför viktigt för att se till att alla samhällsmedlemmar välkomnas på samma sätt på offentliga platser.

Toaletter

Toaletter är ofta inte tillgängliga för personer i rullstol, vilket kan vara ett stort problem för dem som behöver gå på toaletten. Många offentliga platser saknar också ramper, vilket innebär att personer som är beroende av hjälpmedel inte kan ta sig fram lika lätt.

Det är viktigt att samhället blir mer anpassat så att alla kan känna sig inkluderade. Många allmänna platser erbjuder toaletter för handikappade, men vi ser allt för många platser där detta inte finns.

Arbetsplatser

Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att se till att deras arbetsplatser är tillgängliga för alla anställda, även de med funktionshinder. Tyvärr är det fortfarande många arbetsgivare som inte uppfyller detta krav, vilket kan leda till att människor känner sig utstötta och utan stöd på jobbet.

Detta är särskilt oroväckande eftersom det ofta kan leda till att människor lämnar sina arbeten för att de känner att de inte kan utföra dem på ett tillfredsställande sätt.

Skolor

De flesta skolor har nu ramper och handikapptoaletter, men det finns fortfarande mer arbete att göra för att se till att alla skolor är fullt tillgängliga.

Många barn känner sig utestängda från skolan på grund av att det inte finns några ramper, vilket kan ha en betydande inverkan på deras utbildning.

Rulla till toppen