Varför har elpriserna varit så dyra?

Trots att de flesta har haft semester, slappat läst böcker och spelat på nätcasinon utan licens under sommaren så är det nog ingen svensk som missat de ovanligt höga elpriserna under de senaste månaderna. Och som en naturlig reaktion på detta har du kanske ställt dig frågan vad detta beror på. Sanningen är att det är flera olika faktorer som samverkar som bidragit till de höga elpriser som vi sett den senaste tiden.

I den här artikeln tänkte vi dock bryta ner alla dessa olika faktorer så att kan du förstå lite bättre vad som händer, och varför elen kostar så mycket som den gör.

Allt styrs av utbud och efterfrågan

Till att börja med är det viktigt att vi gå tillbaka till grunderna kring hur elhandeln fungerar. Kort sagt fastställs elpriset av samspelet mellan utbud och efterfrågan på marknaden på elbörsen Nord Pool. Alla nordiska elhandelsbolag köper sin el från Nord Pool och där baseras priserna på aktuellt utbud på marknaden och aktuell efterfrågan bland konsumenter och företag.

Anledningen varför elpriserna varit så höga under den senaste tiden beror på att efterfrågan på el har varit så pass mycket större än vad utbudet har varit. Alltså, det produceras mindre el än vad som konsumeras – vilket i sin tur gör att priserna drivs upp. 

Vädret och omvärldsfaktorer

Utbudet av el varierar över tid och kan påverkas av faktorer som t.ex. väder och andra omvärldsfaktorer. I Sverige har vi t.ex. en hel del vindkraftverk, solceller och vattenkraftverk som alla producerar el men som samtidigt också är beroende av väder och vind. 

Vi har just nu även en pågående konflikt i Ukraina som har haft väldigt påtagliga konsekvenser för hela el- och energimarknaden i Europa. Sanktionerna som införts mot Ryssland har bidragit till denna kris, men också eftersom Ryssland aktivt valt att begränsa exporten av värdefulla naturtillgångar som Europa använder för att producera el. Detta har därmed gjort att utbudet av el har minskat, vilket har bidragit till ett högre elpris.

Avveckling av kärnkraftverk

En annan högst bidragande faktor till de höga elpriserna elpriserna är den tidigare och pågående avvecklingen av kärnkraftverk i Sverige som har skett under de senaste åren. Flera svenska kärnkraftverk har stängts ner och tagits ut drift för att vi ska växla om till mer förnybara energikällor.

Man kan tycka vad man vill om detta egentligen, men faktum är att när vädret inte är med oss, samtidigt som vi har en el- och energikris i Europa, så är det inte optimalt att stå utan kärnkraft som annars är en väldigt planerbar energikälla. Det är därmed mycket möjligt att vi inte hade haft samma höga elpris här i Sverige om vi hade haft igång alla kärnkraftverk. Det höga elpriset är såklart inget som är speciellt kul för de som kör elbil då det såklart blir dyrare för dem också.

Rulla till toppen